0

Brillenglazen
De negenproef

De Essilor Experts Garantie staat voor een engagement dat de fabrikant Essilor samen met ons aangaat om u een zo comfortabel mogelijk zicht te bezorgen met Variluxglazen. Enkele belangrijke punten die wij bieden zijn de 3 jarige breuk- en diefstalverzekering, de reisverzekering en uiteraard de gewenningsgarantie.

Onmiddellijke herstelling: bij dringende herstellingen (verlies van een schroef of bijstelling) stellen wij alles in het werk om u zo snel mogelijk te helpen.

Tevredenheidsgarantie: Als u na een aanpassingsperiode van 30 dagen niet tevreden bent over uw brillenglazen, dan vervangen wij deze door andere glazen.

Breukgarantie: Uw brillenglazen zijn éénmalig gedekt door een breukgarantie die 36 maanden geldig is vanaf de aankoopdatum. Hieraan is een vrijstelling verbonden van 0 % het eerste jaar, 33 % het tweede jaar en 66 % het derde jaar. De garantie geldt enkel voor een vervanging door een paar glazen met dezelfde sterkte en gemaakt uit hetzelfde materiaal als de gebroken glazen. De garantie is niet van toepassing op eventuele krasjes of splinters op de omtrek en/of het oppervlak van de glazen, en wordt enkel toegekend bij teruggave van de gebroken glazen. Om van deze garantie te genieten is een halfjaarlijks onderhoud van jouw bril nodig. Deze onderhoudsbeurten worden gratis ondernomen door Optiek Dhondt.

Diefstalgarantie: Uw glazen zijn éénmalig gedekt door een diefstalgarantie die 36 maanden geldig is vanaf de aankoopdatum. Hieraan is een vrijstelling verbonden van 0 % het eerste jaar, 33 % het tweede jaar en 66 % het derde jaar. De garantie wordt slechts toegekend op vertoon van een proces-verbaal van de politie en geldt enkel voor een vervanging door een paar glazen met dezelfde sterkte en gemaakt uit hetzelfde materiaal als de gestolen glazen.

Periodiek onderhoud: wij onderhouden gratis je Varilux-brillenglazen (bijstellen, aanschroeven, reinigen door ionisatie en vervangen van de neuspads).

Travel Assistance: Opdat u uw vakantie niet zou moeten onderbreken omwille van uw bril, verbinden wij ons ertoe om u, ongeacht waar u in de Europese Unie verblijft, een pechverhelpingskit te sturen met 1 leesbril en 1 bril om ver te zien. U ontvangt deze kit binnen de 48 uur, behalve in het weekend. Deze dienst is beperkt tot 1 tussenkomst binnen de 36 maanden vanaf de aankoopdatum. Contacteer de Essilor Exports Europe Travel Assistance op het telefoonnummer +32 2 559 72 68.